Przy próbie wylogowania ze zdalnego pulpitu (serwer RDP zainstalowany na Windows Server 2016) pojawia sie komunikat „Please wait for the system Event Notification service”

Opis problemu:
Przy próbie wylogowania ze zdalnego pulpitu (serwer RDP zainstalowany na Windows Server 2016) pojawia sie komunikat „Please wait for the system Event Notification service”. Task manager z pozycji administratora pokazuje, że zostały niezakończone 4 procesy .

Kontynuuj czytanie

Po aktualizacji Windows nie można drukować z Worda, Excela.

Opis problemu:
Po aktualizacji Windowsa 10 (wersja 1903)  wystąpił problem z drukowaniem. Próba wydruku z Worda (lub Excela) powoduje zamknięcie programu i ponowne go uruchomienie z pustym polem dokumentu.

Rozwiązanie:

Do momentu usunięcia usterki przez Microsoft problem można obejść poprzez zmianę sterowników drukarki ( należy zainstalować starszą wersję lub wersję dedykowaną opracowaną przez producenta drukarki).

 

W trakcie próby zalogowania się do NAS-a za pomocą protokołu SMB pojawia się komunikat : Nie można nawiązać połączenia z tym udziałem plików, ponieważ nie jest on zabezpieczony. Ten udział wymaga przestarzałego protokołu SMB1, który nie jest bezpieczny i mógłby narazić Twój system na atak.

Opis problemu:
W trakcie próby zalogowania się do NAS-a za pomocą protokołu SMB pojawia się komunikat : Nie można nawiązać połączenia z tym udziałem plików, ponieważ nie jest on zabezpieczony. Ten udział wymaga przestarzałego protokołu SMB1, który nie jest bezpieczny i mógłby narazić Twój system na atak (Windows10). Kontynuuj czytanie

Nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku. Wybrany dysk zawiera tabelę partycji MBR. W systemach z interfejsem EFI, system Windows można instalować tylko na dyskach GPT.

Opis problemu:
Podczas instalacji systemu Windows przy wyborze partycji na którym ma być zainstalowany system pojawia się komunikat : Nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku. Wybrany dysk zawiera tabelę partycji MBR. W systemach z interfejsem EFI, system Windows można instalować tylko na dyskach GPT.

Rozwiązanie:

W czasie instalacji w  momencie pojawienia się ekranu z wyborem partycji należy nacisnąć klawisze Shift+F10 i wpisać następujące komendy : 

diskpart
list disk
select disk X –  X to wybrany dysk
clean 
convert gpt 
exit
 
Po zamknięciu okna wiersza poleceń można już zainstalować system na wybranej partycji.
 
Inną metodą jest zmiana w BIOS-ie – ustawić w BIOS/UEFI tryb na LEGACY