Po aktualizacji Windows nie można drukować z Worda, Excela.

Opis problemu:Po aktualizacji Windowsa 10 (wersja 1903)  wystąpił problem z drukowaniem. Próba wydruku z Worda (lub Excela) powoduje zamknięcie programu i ponowne go uruchomienie z pustym polem dokumentu. Rozwiązanie: Do momentu usunięcia usterki przez Microsoft problem można obejść poprzez zmianę sterowników drukarki ( należy zainstalować starszą wersję lub wersję dedykowaną opracowaną przez producenta drukarki).  

Word – zmiana orientacji wybranej strony

Opis problemu : Word – w jaki sposób zmienić orientację jednej ze stron na inną niż pozostałe ( na przykład w dokumencie, który ma 10 stron strona 6 powinna mieć orientację poziomą, a wszystkie pozostałe pionową).