Co zrobić, aby na pierwszej stronie dokumentu Microsoft Word nie drukował się numer strony ?

Opis problemu :
Co zrobić, aby na pierwszej stronie dokumentu stworzonego Microsoft Word  nie drukował się numer strony ?

Stworzyliśmy dokument, stworzyliśmy stronę tytułową i mamy problem. Nie chcemy, aby numer strony pojawił się na naszej stronie tytułowej. Jak to zrobić ?

Rozwiązanie:

Microsoft Word 97-2003
Z opcji Wstaw wybieramy Numery stron. Określamy położenie i sposób wyrównania – w którym miejscu ma się pojawić numeracja. Zaznaczamy, czy numer ma się pojawić na pierwszej stronie. Naciskamy przycisk format i określamy format liczb i od której strony ma się rozpocząć numerowanie (Uwaga : wprowadzenie np. cyfry 2 powoduje, że nasza strona tytułowa będzie miała numer 2, następna 3 itd.) Aby numer 1 miała strona bezpośrednio za stroną tytułową należy w pozycji zacznij od numeru wprowadzić cyfrę 0.

Microsoft Word 2007
Z opcji wstawianie wybieramy Numer strony i wskazujemy pozycję, gdzie ma się pojawić numeracja stron. Następnie z opcji Układ strony wybieramy Ustawienia strony i zakładkę Układ. Zaznaczamy opcję Inne na pierwszej stronie . Aby wybrać stronę od której zaczynamy numerowanie należy z zakładki wstawianie wybrać opcję Numer strony -> Formatuj numer stron i  określamy format liczb i od której strony ma się rozpocząć numerowanie (Uwaga : wprowadzenie np. cyfry 2 powoduje, że nasza strona tytułowa będzie miała numer 2, następna 3 itd.) Aby numer 1 miała strona bezpośrednio za stroną tytułową należy w pozycji zacznij od numeru wprowadzić cyfrę 0.

Już zagłosowałeś!