Word – zmiana orientacji wybranej strony

Opis problemu :
Word – w jaki sposób zmienić orientację jednej ze stron na inną niż pozostałe ( na przykład w dokumencie, który ma 10 stron strona 6 powinna mieć orientację poziomą, a wszystkie pozostałe pionową).

Rozwiązanie :
Ustawiamy się na końcu 5 strony i ze wstążki wybieramy Układ Strony -> Znaki podziału -> Następna strona . Na stronie 6 wybieramy Układ strony -> Orientacja -> Pozioma , ustawiamy się na końcu strony 6 i ponownie wybieramy Układ Strony -> Znaki podziału -> Następna strona . Na stronie 7 wybieramy Układ strony -> Orientacja -> Pionowa. W ten sposób uzyskujemy dokument, gdzie wszystkie strony z wyjątkiem jednej (w przykładzie 6) mają układ pionowy. Rozwiązanie opisane na podstawie programu Word 2007

 

Już zagłosowałeś!