Word – zmiana orientacji wybranej strony

Opis problemu : Word – w jaki sposób zmienić orientację jednej ze stron na inną niż pozostałe ( na przykład w dokumencie, który ma 10 stron strona 6 powinna mieć orientację poziomą, a wszystkie pozostałe pionową).