Jak w programie pocztowym Thunderbird umieścić kotwicę w nowej wiadomości?

Opis problemu:
Jak w programie pocztowym Thunderbird umieścić kotwicę w nowej wiadomości?

Rozwiązanie:
  1. Ustawiamy kursor na pozycji do której chcemy się przemieścić
  2. Z paska narzędzi wybieramy opcję Kotwica i nadajemy jej nazwę (np. Kotwica)Kotwica Thunderbird
  3. Tworzymy linka, który będzie kierował do Kotwicy (z paska narzędzi jak w punkcie 2 wybieramy link i w położeniu odnośnika wpisujemy #Kotwica
    Kotwica Thunderbird 
Już zagłosowałeś!