Microsoft Visual Studio Code dla macOs – przy próbie skorzystania z Tkintera (Python) pojawia się komunikat „DEPRECATION WARNING: The system version of Tk is deprecated and may be removed in a future release.”

Opis problemu:
Microsoft Visual Studio Code dla macOs – przy próbie skorzystania z Tkintera (Python) pojawia się komunikat „DEPRECATION WARNING: The system version of Tk is deprecated and may be removed in a future release.” Dalsza część komunikatu sugeruje, że używana jest wersja Pythona 2.7.

Rozwiązanie:

Aby wszystko działało poprawnie należy zmienić wersję interpretera Pythona w Visual Studio Code. W tym celu należy nacisnąć Shift+Command+P i w polu wyszukiwania wpisać Python: Select Interpreter, a następnie wybrać najnowszą dostępną wersję interpretera. 

Już zagłosowałeś!