Microsoft Visual Studio Code dla macOs – nie działa kombinacja Alt-z (litera ż).

Opis problemu:
Microsoft Visual Studio Code dla macOs – nie działa kombinacja Alt-z  (litera ż).

Rozwiązanie:

Microsoft Visual Code używa kombinacji  Alt-z do włączania opcji Toggle Word Wrap. Aby rozwiązać problem należy wybrać File -> Preferences -> Keyboard Shortcuts i usunąć wiersz, który mapuje kombinację Alt-z do komendy Toggle Word Wrap.

Już zagłosowałeś!