Windows 10 – naciśnięcie ikony Mój komputer powoduje wyświetlenie okna z napisem „pracujemy nad tym” ?

Opis problemu :
Windows 10 – naciśnięcie ikony Mój komputer powoduje wyświetlenie okna z napisem „pracujemy nad tym” – ikony się nie pojawiają. 

Rozwiązanie :
W wierszu poleceń jako administrator wprowadzamy komendę shutdown /s , a następnie uruchamiamy ponownie komputer. U mnie zadziałało 😉 

 

Już zagłosowałeś!