W jaki sposób zmienić klucz dla pakietu Microsoft Office ?

Opis problemu :
W jaki sposób zmienić  klucz dla pakietu Microsoft Office  (bez reinstalacji pakietu) ?

Rozwiązanie :
1. Uruchamiamy edytor rejestru regedit
2. Przechodzimy do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\xxx\Registration gdzie xxx jest wersją używanego pakietu biurowego (wartości typu 12.0 itp.)
3. Usuwamy wpisy o identyfikatorach -DigitalProductID i ProductID
4. Zamykamy rejestr, uruchamiamy dowolny program z pakietu Office i czekamy na pojawienie się okienka do wprowadzenia nowego klucza produktu

W ten sposób bez reinstalacji nasz pakiet ma nowy klucz produktu 😉  ( zadziałało przy Windows 10 i MS Office 2007)

Już zagłosowałeś!