Problem z domyślną drukarkę (FIREFOX, THUNDERBIRD)

Opis problemu :
Problem z domyślną drukarkę (FIREFOX, THUNDERBIRD) – w programach jest ustawiona inna drukarka domyślna niż w systemie.

Rozwiązanie :

Jeżeli w systemie operacyjnym ustawiona jest inna domyślna drukarka niż w programach mozilli należy wykonać.

THUNDERBIRD:

1. Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane.
2. Przycisk Edytor ustawień…
3. W lini poleceń wpisać
print.print_printer – dla starszych wersji
print_printer – dla nowszych wersji
4. Nacisnąć na tej linii prawy przyciskiem myszki wybrać Resetuj.
5. Wykonać restart Thunderbird

FIREFOX :

1. W linii poleceń/adresu stron wpisać about:config.
2. Wpisać print.print_printer
3. Kliknąć prawym przycisk myszki na print.print_printer i wybrać Resetuj.
4. Wykonać restart Firefox

Po wykonaniu tych czynności w programie domyślna drukarką będzie drukarka systemowa

Już zagłosowałeś!