Edytor notepad++ – jak zainstalować plugin emmet ?

Opis problemu :
Jak przystosować edytor notepad++ (wersja portable 7.5.4) do współpracy z pluginem emmet ?

Rozwiązanie :
1. Sprawdzić, czy zainstalowany jest PluginManager (pozycja menu Plugins). Jeżeli nie ( plugin nie jest domyslnie instalowany) to należy plugin pobrać  https://github.com/bruderstein/nppPluginManager/releases  i rozpakować.
Plik gpub należy wgrać do katalogu /app/notepad++/updater, a bibliotekę PluginManager.dll zaimportować – Settings ->Import -> Import plugin (s).

2. Z poziomu Plugin Managera zainstalować PythonScript

3. Z poziomu Plugin Managera zainstalować plugin Emmet.

Już zagłosowałeś!