Nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku. Wybrany dysk zawiera tabelę partycji MBR. W systemach z interfejsem EFI, system Windows można instalować tylko na dyskach GPT.

Opis problemu:
Podczas instalacji systemu Windows przy wyborze partycji na którym ma być zainstalowany system pojawia się komunikat : Nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku. Wybrany dysk zawiera tabelę partycji MBR. W systemach z interfejsem EFI, system Windows można instalować tylko na dyskach GPT.

Rozwiązanie:

W czasie instalacji w  momencie pojawienia się ekranu z wyborem partycji należy nacisnąć klawisze Shift+F10 i wpisać następujące komendy : 

diskpart
list disk
select disk X –  X to wybrany dysk
clean 
convert gpt 
exit
 
Po zamknięciu okna wiersza poleceń można już zainstalować system na wybranej partycji.
 
Inną metodą jest zmiana w BIOS-ie – ustawić w BIOS/UEFI tryb na LEGACY
Już zagłosowałeś!