Jak w VirtualBoxie podłączyć współdzielone katalogi w Linuxie?

Opis problemu :

W jaki sposób w VirtualBoxie umożliwić wymianę danych miedzy maszyną virtualną , a maszyną rzeczywistą ?

Rozwiązanie :
Aby umożliwić wymianę danych między maszyną virtualną , a maszyną rzeczywistą należy ustanowić katalog współdzielony.

W tym celu należy :

Zainstalować dodatki – z menu Urządzenia->Zainstaluj dodatki (Guest Additions)

  • Zdefiniować katalog współdzielony  – z menu Urządzenia->Współdzielone katalogi (należy nacisnąć ikonkę Dodaj współdzielony katalog (lub nacisnąć klawisz Ins), następnie należy podać ścieżkę do katalogu i podać nazwę katalogu oraz ustalić opcje współdzielenia zasobu (tylko do odczytu, auto-mount, ustaw na stałe))
  • należy zamontować katalog : mount -t vboxsf nazwa_współdzielona  ścieżka np. mount -t vboxsf moj_katalog /mnt

 

Już zagłosowałeś!