Po aktualizacji programu Thunderbird zniknął kalendarz Lightning (lub nie działa prawidłowo – na przykład nie można wprowadzić nowego wydarzenia)

Opis problemu:
Po aktualizacji programu Thunderbird zniknął kalendarz Lightning (lub nie działa prawidłowo – na przykład nie można wprowadzić nowego wydarzenia)

Rozwiązanie:

Aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie dodatku Lightning (kalendarz) należy : 

  1. Wybrać Opcje -> Zaawansowane ->Edytor ustawień
  2. Do paska skopiować ciąg znaków  extensions.installedDistroAddon.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}.
  3. Jeżeli ciąg zostanie odnaleziony należy na nim nacisnąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Resetuj. Następnie należy zamknąć edytor i wyjść z pozycji menu Opcje.
  4. Następnie należy wybrać Narzędzia -> Dodatki . Jeżeli Lightning jest na liście dodatków należy nacisnąć przycisk Usuń po prawej stronie dodatku.
  5. Po wykonaniu powyższych operacji należy ponownie uruchomić Thunderbirda.
Już zagłosowałeś!