W programie Outlook 2007 nie można wprowadzać polskich znaków. W pozostałych programach pakietu Microsoft Office 2007 problem nie występuje.

Opis problemu:
W programie Outlook 2007 nie można wprowadzać polskich znaków. W pozostałych programach pakietu Microsoft Office 2007 problem nie występuje.

Rozwiązanie:

Prawdopodobnym źródłem problemu jest dodatek Outlooka. Aby się upewnić, że podejrzenia są słuszne należy uruchomić program w trybie awaryjnym ( przy naciśniętym klawiszu Ctrl). Jeżeli w trybie awaryjnym można wprowadzić polskie znaki należy wyłączyć dodatek który powoduje problem. W tym celu należy z menu wybrać Narzędzia -> Centrum Zaufania -> Dodatki i w pozycji Zarządzaj wybrać opcję Dodatki COM i nacisnąć Przejdź. Odnaleźć dodatek, który powoduje problem i go wyłączyć (uwaga- po każdej zmianie należy ponownie uruchomić Outlooka). W moim przypadku problem sprawiał dodatek Outlook Duplicate Items Remover.

Już zagłosowałeś!