W jaki sposób w systemie SAP Business One ustawić wymagania dotyczące hasła ?

Opis problemu:
W jaki sposób w systemie SAP Business One ustawić wymagania dotyczące hasła ?

Rozwiązanie:

Aby w systemie SAP Business One ustalić wymagania dotyczące hasła (minimalna długość, liczba wielkich liter, małych liter, cyfr itp.) należy wybrać z menu pozycję Administracja -> Definicje -> Ogólne -> Bezpieczeństwo -> Zarządzanie hasłami i wybrać jeden z predefiniowanych zestawów lub stworzyć własny zestaw reguł.

 
Już zagłosowałeś!