Jak zaktualizować Drupala 8 (aktualizacja ręczna) ?

Opis problemu :
Drupal 8 zgłasza nieaktualną wersję systemu. W jaki sposób przeprowadzić aktualizację ?

Rozwiązanie :
1. Wprowadzamy system w Maintenance mode (Administration > Configuration > Development > Maintenance mode), następnie zaznaczamy checkbox  „Put site into maintenance mode” i zapisujemy konfigurację.
2. Usuwamy wszystkie pliki z katalogów core i vendor z wyjątkiem plików wprowadzonych ręcznie.
3.Archiwizujemy pliki .htaccess, composer.json, robots.txt – aktualizacje mogą je nadpisać i być może będzie konieczność ich przywrócenia.
4.Niekiedy aktualizacje zapisują zmiany w pliku default.settings.php  (będzie o tym wzmianka w informacjach o aktualizacji). Aby zachować własne modyfikacje zbioru default.settings.php  należy

  • lokalizujemy plik settings.php w katalogu  /sites/ (standardowo sites/default.)
  • robimy kopię zbioru settings.php file pod inną nazwą
  • robimy kopię nowego zbioru default.settings.php file i skopiuj go pod nazwą settings.php (nadpisz istniejący zbiór settings.php ).
  • wprowadzamy  do zbioru settings.php własne poprawki.

5.Wgrywamy katalogi core i vendor z nowej dystrybucji oraz w razie potrzeby pliki .htaccess, composer.json , robots.txt.

6. Wprowadzamy ewentualne poprawki do zbiorów .htaccess, composer.json , robots.txt.

7. Uruchamiamy update.php (aktualizujemy bazę danych projektu ( http://mojawitryna.pl/update.php)

8. Sprawdzamy log zmian :  Administration > Reports > Status report

9. Przywracamy witrynę do życia 😉 – wyłączamy tryb  Maintenance mode : Administration > Configuration > Development > Maintenance mode

W ten sposób zaktualizowaliśmy Drupala .

Już zagłosowałeś!