Txt – jak połączyć klika plików tekstowych

Opis problemu :
Pliki txt – jak w prosty sposób połączyć kilka plików tekstowych ?

Rozwiązanie :
Najprostszym sposobem jest wykorzystanie starej komendy copy. W tym celu uruchamiamy wiersz polecenia (komenda cmd ) , przechodzimy do katalogu gdzie mamy zbiory do połączenia i wpisujemy komendę copy *.txt razem  , a następnie naciskamy Enter. W zbiorze razem zostanie zapisana suma wszystkich zbiorów tekstowych z danego podkatalogu.

Już zagłosowałeś!