Drupal – po dodaniu arkusza stylów brak efektu wprowadzonych zmian

Opis problemu :
Do temlatki Drupala został dodany nowy arkusz stylów. Został on zarejestrowany w zbiorze .info templatki, ale  nie widać efektu wprowadzonych zmian.

Rozwiązanie :
Aby efekt zmian był widoczny należy wyczyścić cache. Należy wybrać : Adminnistration -> Configuration -> Development -> Performance -> Clear all caches

 

Już zagłosowałeś!